Skjin Wetter

Deze week is de jaarlijkse schoonmaakactie ‘Skjin Wetter. Op en rond het water in Fryslân wordt zwerfafval opgeruimd. Het doel van deze actie is om mensen bewust te maken van hoeveel afval die in het oppervlaktewater komt. De actie is een idee van de FMF (Friese Milieu Federatie), Wetterskip Fryslân en zes Friese gemeenten, waaronder de gemeente Dantumadiel.

Wethouder Gerben Wiersma bezocht de actie van BSO ‘Kids First’ in De Westereen. ‘’Steeds meer mensen zetten zich in voor een schone omgeving. Vooral kinderen zijn zeer gemotiveerd om de natuur ook voor hun eigen toekomst te beschermen. Als gemeente blijven we dat graag ondersteunen.’’
De wethouder moedigde de kinderen aan om geen afval in de natuur te gooien en het netjes op te ruimen. Wethouder Wiersma hielp de kinderen van de BSO ook mee met opruimen van zwerfafval.

Eerder deze week waren er al speciale Skjin Wetter acties in de gemeente. Vanuit De Zilveren Maan waren Supporters van Schoon, Sociaal Links, en ’t Stationnetje actief in De Westereen.
Inwoners organiseerden zelf een schoonmaakactie in Rinsumageest en Eeltsjemar.
Daarnaast waren medewerkers van de bank ING bezig in Feanwâlden.

Wil je ook je steentje bijdragen door zelf op te ruimen of door een opruimactie te organiseren.
De gemeente stelt gratis materiaal beschikbaar. Mail naar: afval@noardeast-fryslan.nl