Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Start werkzaamheden Tsjerkestrjitte de Westereen in 2022

De herinrichting van de Tsjerkestrjitte zal, iets later dan gepland, in het voorjaar van 2022 worden opgestart. Dit is besloten in overleg met de werkgroep vanuit het dorp, die betrokken is geweest bij het ontwerp en de voorbereiding van de reconstructie.

Door omstandigheden zoals langere levertijden van nieuwe materialen zoals stenen en PVC buizen zou het werk niet in één keer kunnen worden afgemaakt als nog dit jaar de schop in de grond zou gaan.

Er zal tijdens de uitvoering voor alle verkeer een omleidingsroute worden aangegeven, waarbij m.n. het vrachtverkeer over de oostelijke rondweg zal worden geleid. Bestemmingsverkeer zal in overleg mogelijk blijven.

Aanwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden krijgen ruim op tijd bericht over de start van de werkzaamheden.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden een doorlooptijd kennen van 3 maanden en waarschijnlijk in juni 2022 gereed zijn.