Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld.
Meer informatie, o.a. over de aangepast dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.
 

Stookverbod ingesteld

Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat er een natuurbrand ontstaat. Het natuurbrandrisico voor de provincie Fryslân is van fase 1 naar fase 2 gegaan.

Brandweer Fryslân vraagt om extra alert te zijn op een natuurbrand en een brand direct te melden! 

Stookverbod

De brandweer heeft geadviseerd om per direct een stookverbod in te stellen. In de gemeente Dantumadiel geldt een verbod op het stoken van open vuur op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (Artikel 5:34). Alle verleende ontheffingen op basis hiervan worden ingetrokken en nieuwe ontheffingen worden niet verleend. Het overtreden van dit verbod is strafbaar.

In je eigen tuin vuur stoken is nog wel toegestaan, zoals een barbecue of een vuurkorf. Laat het vuur of de barbecue niet onbeheerd achter en zet een emmer water klaar💧.

Kijk ook op: www.natuurbrandrisico.nl