Telling stemmen en bekendmaking uitslag Dantumadiel

De gemeente Dantumadiel neemt op 21 maart 2019 deel aan het experiment ‘centrale stemopneming’ voor de verkiezingen. De verkiezingen van de leden van Provinciale Staten en de verkiezingen van de leden van het algemeen bestuur van de Waterschappen.
Op de avond van de verkiezingen, op woensdag 20 maart 2019 om 21.00 uur, worden het aantal stemmen per lijst in de gemeente Dantumadiel geteld. Deze voorlopige uitslag wordt op de website gemaakt (www.dantumadiel.frl).

Op donderdag 21 maart 2019 om 08.30 uur worden de stemmen op kandidaat-niveau geteld op de centrale tellocatie. Deze is gevestigd in de “Van der Bijhal” te Kollum.
Deze telling is openbaar en u bent hierbij van harte welkom. De uitslag van beide verkiezingen wordt aansluitend door het gemeentelijk stembureau bekend gemaakt. 
Ook hierbij bent u van harte welkom.  

Locatie: Sporthal ‘Van der Bijhal’
Adres: Maartensplein 1
Plaats: Kollum