U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonlasten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonlasten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek.

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U heeft in januari 2021 een inkomensterugval van meer dan 30% in vergelijking met januari 2020.
  • De inkomensterugval komt door de coronamaatregelen.
  • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
  • U heeft op 1 januari 2021 minder dan € 12.590,00 aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om vermogen in contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
  • De kosten van uw huur of hypotheek (rente en aflossing) bedragen ten minste 40% van uw inkomen (woonquote) in de maand januari 2021.
  • U maakt geen gebruik van bijzondere bijstand voor woonkostentoeslag of huurtoeslag op grond van de Wet op de Huurtoeslag.

Meer informatie en aanvragen

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op www.noordoosthelpt.nl