Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Tsjerkestrjitte De Westereen wordt aangepakt

Na de herinrichting van de Ferlinge Stasjonsstrjitte pakt de gemeente Dantumadiel dit jaar ook de Tsjerkestrjitte in De Westereen aan. Deze straat wordt net als de Ferlinge Stasjonsstrjitte als een 30-km weg ingericht.

“Het wegdek van de Tsjerkestrjitte is dringend aan groot onderhoud toe. Ook wordt er vaak te snel gereden en wordt de weg zwaar belast door vrachtwagens. Hoog tijd om ook deze straat aan te pakken” zegt wethouder Kees Wielstra. “Samen met een werkgroep vanuit de buurt en het Doarpsbelang is er een ontwerp gemaakt. Door de weg anders in te richten wordt het voor het verkeer duidelijker wat de maximale snelheid is en wie er voorrang heeft.”

Smallere weg, bredere trottoirs, versmallingen en meer groen

De hele weg wordt opgebroken om de fundering te vernieuwen. Om het verkeer af te remmen wordt de rijbaan iets smaller en is er meer ruimte voor de stoep. Ook laat de gemeente een paar versmallingen (met een groenstructuur en bomen) aanbrengen. In het ontwerp zijn er bij de zijwegen plateau’s ingetekend, waarbij het verkeer wat van rechts komt voorrang heeft op het doorgaande verkeer.

Minder zwaar verkeer

Veel omwonden en het Doarpsbelang ervaren veel overlast van het zware verkeer door het dorp. Na de herinrichting van de Ferlinge Stasjonsstrjitte maakt het bevoorradingsverkeer naar het centrum al steeds meer gebruik van de oostelijke rondweg. Kees Wielstra: “De rondweg is juist aangelegd om zwaar verkeer en doorgaand verkeer uit het dorp te halen. Op de Ferlinge Stasjonsstrjitte lukt dit al aardig. We verwachten dat we dit effect straks ook op Tsjerkestrjitte bereiken. Het wordt voor de buurt rustiger en voor fietsers en voetgangers veiliger.”

Mogelijk een nieuwe busroute

De werkgroep stelt voor om ook de bus meer via de rondweg te laten rijden. Volgens de instapcijfers (van voor de coronatijd) maakt voornamelijk een kleine groep scholieren gebruik van de haltes bij de Skoallestrjitte en Tsjerkestrjitte. “We zijn nog in overleg met de provincie en Arriva over de busroute, maar mogelijk komen deze haltes te vervallen. In dat geval komen er bij de Foarstrjitte nieuwe haltes. Dit voorstel past bij het beleid van de provincie om de bus meer op hoofdroutes te laten rijden. Het levert tijdswinst op voor de buslijn, die we hopen te benutten om de aansluiting van de bus op de trein te verbeteren”. De bus rijdt in de voorgestelde route vanuit Kollumerzwaag via de rondweg naar de halte Noarder Stasjonsstrjitte (treinstation). En vervolgens opnieuw via de rondweg naar de nieuwe halte bij de Foarstrjitte. Vanuit richting Leeuwarden in de omgekeerde volgorde.

Binnenkort start de aanbesteding

De gemeente wil op korte termijn met de werkzaamheden beginnen. De verkeersmaatregelen worden voor de helft betaald uit een bijdrage van het Rijk voor het veiliger maken van wegen (Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030).