Uitnodiging: informatieavond Feanwâlden

Vorig jaar konden inwoners van Feanwâlden-Feanwâldsterwâl via stemvandantumadiel.frl ideeën indienen en steunen voor het project Brede School (en overige voorzieningen) Feanwâlden. Ondertussen zijn er ook verschillende gesprekken geweest met mensen uit uw dorp, het schoolbestuur en een vertegenwoordiging van de sportverenigingen.

Op basis van de verkregen informatie, wensen en behoeftes hebben we een aantal mogelijke scenario’s voor de locaties en diverse voorzieningen (onderwijs, sport, opvang en ontmoeten) uitgewerkt.

Op dinsdagavond 14 februari 2023 organiseren we een informatieavond in ‘t Dûke Lûk (De Wâl 13, 9269 RA Feanwâlden) om de gemeenteraad en inwoners van Feanwâlden-Feanwâldsterwâl bij te praten. 

Aanmelden

Wilt u uiterlijk zondag 12 februari doorgeven of u komt en met hoeveel personen? Dat kan via dit formulier.

Vragen? Stuur een mailtje naar: feanwalden@dantumadiel.frl