Update uitbreiding bedrijventerrein De Swette Feanwâlden

Op 26 juni zijn de conceptplannen voor de uitbreiding van bedrijventerrein De Swette in Feanwâlden gepresenteerd. Dit was tijdens een inloopbijeenkomst.

Ondernemers, wijkbewoners en andere geïnteresseerden konden de plannen bekijken en hun reactie geven. De bijeenkomst is goed bezocht en er zijn zowel mondelinge als schriftelijke reacties ontvangen.

Reactiebrief

Momenteel beoordelen we zorgvuldig alle binnengekomen reacties en onderzoeken we of er aanpassingen nodig zijn in de plannen. Daarnaast zijn we bezig met het opstellen van een reactiebrief om de meest voorkomende thema’s die tijdens de bijeenkomst voorbij zijn gekomen te beantwoorden. We verwachten deze reactiebrief na de zomervakantie af te ronden en rond te sturen.

Onderzoek opstellen bestemmingsplan

Ondertussen zijn we gestart met enkele bureauonderzoeken voor het opstellen van een bestemmingsplan. Deze onderzoeken richten zich op factoren zoals bodemgesteldheid en de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden in het gebied.

Impressies

Hieronder vindt u enkele impressies. Dit zijn impressies die getoond zijn tijdens de bijeenkomst. Er zijn nog geen aanpassingen gedaan naar aanleiding van deze bijeenkomst.