Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Verhuur perceel weiland Fogelsang De Westereen

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel vragen geïnteresseerden een bod te doen voor het gebruik van een perceel weiland gelegen aan de Fogelsang De Westereen, kadastraal bekend gemeente, Veenwouden, sectie G, nummer 6564.

De grond wordt op jaarbasis verhuurd

Het perceel heeft een grootte van circa 730 m², zoals in het rood is aangegeven op bijgaande luchtfoto. Gunning is in principe aan de hoogste bieder (onder voorbehoud van de hoogte van het bod). Zie kaart.

Breng voor 12 november 2021 uw bod uit

Dit kan via onderstaand e-mailadres, met vermelding van ‘Fogelsang’. Vermeld daarbij ook wat uw plannen zijn op het perceel.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met mevrouw T. Rijpma, t.rijpma@noardeast-fryslan.nl, via telefoonnummer (0519) 29 88 88.