Verhuur perceel weiland gelegen aan de Fogelsang De Westereen

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel vragen geïnteresseerden een bod te doen voor het gebruik van een perceel weiland gelegen aan de Fogelsang De Westereen, kadastraal bekend gemeente, Veenwouden, sectie G, nummer 6564.

De grond zal op jaarbasis worden verhuurd

Het perceel heeft een grootte van circa 730m2, zoals in het rood is aangegeven op bijgaande luchtfoto. Gunning is in principe aan de hoogste bieder (onder voorbehoud van de hoogte van het bod).

Breng voor 12 oktober 2022 uw bod uit

Dit kan per e-mail aan t.rijpma@noardeast-fryslan.nl, met vermelding van de Fogelsang en ook graag vermelden in de mail wat de plannen zijn op het betreffende perceel.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met mevrouw T. Rijpma, via t.rijpma@noardeast-fryslan.nl, of telefonisch via (0519) 29 88 88.