Verhuur percelen weiland gelegen aan de Kûkhernewei te Feanwâlden

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel vragen geïnteresseerden een bod te doen voor het gebruik van een aantal percelen weiland gelegen aan de Kûkhernewei te Feanwâlden, kadastraal bekend gemeente, Veenwouden, sectie K, nummer 317, 409, 410, 411, 443, 445 en 472.

De grond zal op jaarbasis worden verhuurd

Het perceel heeft een grootte van totaal circa 6,2 hectare, zoals in het rood omlijnde is aangegeven op bijgaande luchtfoto. Gunning is in principe aan de hoogste bieder (onder voorbehoud van de hoogte van het bod).

Opzegtermijn van 2 maanden

De verhuur is in eerste instantie voor 1 jaar met een tussentijds opzegtermijn van 2 maanden. De verhuur is bedoeld voor het weiden van kleinvee.

Breng voor 31 december 2022 uw bod uit

Dit kan per e-mail aan t.rijpma@noardeast-fryslan.nl, met vermelding van de Kûkhernewei en ook graag vermelden in de mail wat de plannen zijn op de betreffende percelen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met mevrouw T. Rijpma, via t.rijpma@noardeast-fryslan.nl, of telefonisch via (0519) 29 88 88.