Verhuur weiland Ferbiningspaad De Westereen

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel verzoeken gegadigden een bod te doen ten behoeve van het gebruik van een perceel weiland gelegen aan het Ferbiningspaad, De Westereen, kadastraal bekend gemeente Veenwouden sectie G, nummer 4814 zoals gemarkeerd is op bijgaande situatietekening. Het perceel is groot circa 0.7400 ha. De grond zal op jaarbasis worden verhuurd, waarbij gunning in principe zal plaatsvinden aan de hoogste bieder onder voorbehoud van de hoogte van het bod.

U kunt per email een bod uitbrengen op bovengenoemd perceel. Dit doet u  door uw bod te mailen voor 19 april 2019 aan t.arjaans@noardeast-fryslan.nl  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw T. Arjaans, via email t.arjaans@noardeast-fryslan.nl of telefonisch via (0519) 29 88 88.

Situatietekening