Vrijwilligers in actie tegen ‘invasieve exoten’: wie helpt mee?

Kees Appel, Johan Wijbenga en Bert Kuiper – inwoners van de gemeente Dantumadiel - zijn deze zomer weer vaak op pad om invasieve exoten te bestrijden. Dit zijn bijvoorbeeld de Reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop.

Waarom is bestrijden nodig?

Het bestrijden is nodig omdat deze planten zich erg snel en over een groot gebied uitbreiden. Ze nemen de plek in van de inheemse planten.

Handige app

Deze zomer gebruiken de vrijwilligers de gemeentelijke Argis-app. Daarin geven ze aan, waar invasieve exoten zijn, hoe groot het oppervlak is en of ze planten hebben verwijderd. Dit helpt de gemeente om de planten in kaart te brengen en actie te ondernemen.

Wie doet mee?

De heren roepen andere inwoners op om ook mee te doen. Dat maakt het makkelijker om de uitbreiding van deze invasieve exoten te stoppen.

De gemeente is blij met deze actie en stelt hesjes, handschoenen en bijvoorbeeld materiaal -zoals de app- beschikbaar.

Aanmelden

Wilt u ook meehelpen? Dan kunt u zich aanmelden via het Klanten Kontakt Sintrum van de gemeente Dantumadiel: (0519) 298888.

Wat kunt u zelf doen?

Deze planten op uw eigen terrein bestrijden? Dat kan door ze af te zagen of te hakken. Het afval dan in de GRIJZE container doen, zodat ze verbrand worden. Dit moet voor de bloei gebeuren.

Meer informatie

Meer informatie over de Reuzenberenklauw vindt u bijvoorbeeld op de website Invasieve Exoten.

Ook kunt u het filmpje bekijken, dat RTV-NOF in 2021 over dit onderwerp maakte. Appel, voormalig eigenaar van Tuincentrum Appel in Damwâld, legt daarin uit waarom de Reuzenberenklauw zo schadelijk is. Ook laat hij zien hoe je deze planten kunt bestrijden.