Vrijwilligers gevraagd voor bestrijden ‘invasieve exoten’

Kees Appel, Johan Wijbenga en Bert Kuiper binden iedere zomer weer de strijd aan met invasieve exoten. Dit zijn bijvoorbeeld de Reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop.
Deze planten breiden zich erg snel uit en verdringen de inheemse planten.

De vrijwilligers steken de stelen van de planten en later in het seizoen halen ze de koppen eruit.

Zo raken de planten uitgeput en verdwijnen ze.
 

De vrijwilligers gebruiken hierbij de gemeentelijke Argis-app. In deze app kun je melden op welke locatie de planten staan, hoe groot het oppervlak is en of je ze hebt verwijderd.
Dit helpt de gemeente om de planten in kaart te brengen en actie te ondernemen.

Wie wil meedoen?

We roepen andere inwoners op om ook mee te doen. Dat maakt het makkelijker om de uitbreiding van deze planten te stoppen.

Je kunt je bijvoorbeeld ook aanmelden om een bepaald deel van een dorp of het buitengebied voor je rekening te nemen.

De gemeente is blij met alle hulp. We stellen daarom hesjes, handschoenen en bijvoorbeeld materiaal -zoals de app- beschikbaar.

Aanmelden

Wil je ook meehelpen? Meld je dan aan via het Klanten Kontakt Sintrum van de gemeente Dantumadiel: (0519) 298888 of info@dantumadiel.frl

Je kunt daar je telefoonnummer achterlaten. Onze collega neemt dan contact met je op. 

Wat kun je zelf doen?

Wil je deze planten op je eigen terrein bestrijden? Dan kun je ze afzagen of hakken en dan in de GRIJZE container doen, zodat ze verbrand worden. Doe dit wel vóórdat de planten in bloei komen.

Meer informatie?

RTV-NOF heeft in 2021 een filmpje over dit onderwerp uitgezonden.