Wat leeft er in de dorpen van Dantumadiel?

Zeven avonden kregen onze inwoners de gelegenheid om in gesprek te gaan met het college van BenW. Wat heeft uw dorp nodig om nu en in de toekomst leefbaar en vitaal te blijven? Dat was de vraag van het college tijdens de verschillende bijeenkomsten. De vragen van de inwoners gingen over van alles, van verkeersveiligheid en bouwmogelijkheden tot zorgen over drugsgebruik.

Alle input teruglezen?

We hebben alle vragen en opmerkingen gebundeld. Waar mogelijk zijn ze voorzien van antwoorden. 

Lees verder