Week van de opvoeding van 7 tot en met 13 oktober

Thema 2019: Hand in hand

Opvoeden doe je niet alleen, maar samen. Hand in hand met ouders of opvoeders, spelen ook de school, sportvereniging, buren, vrienden en familie een rol in de opvoeding van het kind. Zij vormen samen de omgeving waarin kinderen opgroeien en worden opgevoed. Hoe beter opvoeders en betrokken organisaties samenwerken en elkaar versterken, hoe beter het kind gezond, kansrijk en veilig kan opgroeien. De Week  is een mooi moment om de handen ineen te slaan.

Wat doet het gebiedsteam? 

In het kader van de Week van de Opvoeding willen wij ons via deze weg aan u voorstellen. 
Het thema van dit jaar is ‘Hand in Hand’, vandaar dat wij u willen vertellen dat wij ook ‘hand in hand’ gaan met bijvoorbeeld de school waar uw kind naartoe gaat.
Via uw school komt u naast docenten e.d. ook met externe partijen in contact. Wij, de schoolmaatschappelijk werkers en jongerenwerkers zijn hier een voorbeeld van. We willen u graag uitleggen wat wij voor u en uw kind kunnen betekenen. 

Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor alle kinderen, want ook kinderen kunnen moeite hebben met ingrijpende gebeurtenissen, pesterijen, echtscheidingen, verlies of om een andere reden niet lekker in hun vel zitten. Kinderen en ouders kunnen samen met ons zoeken naar een oplossing. Maar wij zijn er niet alleen om problemen op te lossen: wij denken ook graag met u mee om problemen te voorkomen. Als het nodig is verwijzen wij u door naar de juiste organisatie die u verder kan helpen.

Wilt u uw kind aanmelden voor schoolmaatschappelijk werk of informatie inwinnen bij de schoolmaatschappelijk werkers? Dit kan via de IB’er  van uw school. De IB’er verstuurt een aanmeldformulier, of u kunt zelf contact opnemen met het Gebiedsteam. Wij nemen dan contact met u op om samen met u en/of uw kind uw hulpvraag en/of de vraag van uw kind te bespreken. En wanneer het nodig is, starten wij een hulptraject.

Jongerenwerk 

Jongerenwerk sluit aan bij vragen gericht op activiteiten op groepsniveau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorlichtingen rondom sociale media en pesten. Ook zetten wij in op vragen vanuit docenten. Verder zijn wij de ‘brug’ tussen school en vrije tijd; Wij zijn vaak op straat te vinden en weten dus ook wat er buiten gebeurt. Hierin is de samenwerking met school belangrijk, om signalen over en weer te delen en waar nodig door te zetten naar andere partijen waaronder bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk.
Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Schoolmaatschappelijk Werk: 0519-298888 of het Jongerenwerk, Grejanne Dijkema: 06-15016841.

Hulpverlening

Maakt u zich zorgen om uw kind(eren)? Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter. Dan kunnen wij samen met u kijken hoe uw kind zo snel mogelijk weer goed mee kan draaien thuis of op school. We denken met u mee om problemen te voorkomen. En we geven advies om de aanpak thuis en eventueel op school op elkaar af te stemmen.

Meer informatie?

Heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met het gebiedsteam 0519-298888 of https://www.noordoosthelpt.nl/melding

Wat doet de Jeugdgezondheidszorg / GGD / consultatiebureau?

Ook de Jeugdgezondheidszorg is een samenwerkingspartner als het gaat om het gezond opgroeien van uw kind. Via het consultatiebureau komen kinderen al op jonge leeftijd in beeld. Zindelijkheid, driftbuien, pesten... of een andere vraag? Het consultatiebureau biedt u - vrijwillig en kosteloos - advies en ondersteuning, wat voor gezondheids- of opvoedingsvraag u ook hebt. Bijvoorbeeld als uw kind in bed plast of wordt gepest. Of wanneer u zich afvraagt wat voor regels u moet stellen als het om internetten of gamen gaat.

De Jeugdgezondheidszorg biedt ook een inloopspreekuur aan. Hier zit een verpleegkundige voor u klaar en soms een pedagoog, die antwoord kan geven op opvoedings- en gezondheidsvragen. Ook kunt u chatten met de jeugdverpleegkundigen.
Voor meer informatie 088-229944 of https://www.ggdfryslan.nl/kind-opvoeding/de-opvoeding-en-gezondheid-van-je-kind. De Jeugdgezondheidszorg is er voor kinderen in de leeftijd van -9 maanden tot 18 jaar.

Activiteiten deze week

Congresmiddag ‘Schotten weg, effectieve zorg voor het kind!’ woensdag 9 oktober voor samenwerkingspartners in Achtkarspelen.

Op de consultatiebureaus is de pedagoog aanwezig om vragen te beantwoorden.