Werkzaamheden Broekloane te Walterswâld

Op 18 maart begint de aannemer (A. Faber B.V.) met werkzaamheden aan de Broekloane te Wâlterswâld. Het betreft een herinrichting binnen de bebouwde kom en constructieverbetering en herstraten buiten de kom. Begonnen wordt vanaf de Foarwei en dan zuidwaarts. Betekent ook dat de Broekloane van 18 maart voor het doorgaand verkeer is afgesloten. Er wordt dan een omleidingsroute ingesteld welke met borden wordt aangegeven. De aanwonenden worden door de aannemer op de hoogte gehouden over de afsluiting/stremming van de wegen en de bereikbaarheid van hun percelen. De verwachting is dat de werkzaamheden circa juli zijn afgerond. Voor nadere informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met A. de Vos (A. Faber B.V.) tel. 0515-572828 of S. van der Werff (gemeente) tel. 0519-298888

Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en is de weg weer opengesteld voor het verkeer.