Werkzaamheden Dammeloane Damwâld klaar

Het werk aan de Dammeloane zit erop. Donderdag ging de hele weg weer open voor het verkeer. Dantumadiel gaf vorig jaar het bedrijf Daniel Pijnacker uit Kollum de opdracht om de Dammeloane opnieuw in te richten.


De weg was aan groot onderhoud toe. Daar komt bij dat de situatie na de aanleg van de Sintrale As is veranderd. In 2021 werd het deel buiten de bebouwde kom aangepakt. Vanaf maart dit jaar was het deel binnen de kom (in het dorp) aan de beurt. Dat is nu een 30km-zone geworden.

Veiliger en aangenamer voor fietsers

Buiten de bebouwde kom zijn er stroken beton gestort. Dit maakt de weg veiliger en fijner voor fietsers. De beeldbepalende oude gebakken straatstenen zijn opnieuw gebruikt.

 

Het ontwerp kwam met het dorpsbelang en een afvaardiging van de buurt tot stand

Vanuit het dorp was er een nadrukkelijke wens om het landschappelijke karakter te behouden en tegelijk de verkeersveiligheid te verbeteren. Wethouder Kees Wielstra: “It ûntwerpproses wie in moaie gearwurking fan buert, doarpsbelang en gemeente. De wurkgroep hat mei ferskate belangen en winsken rekken hâlden. It resultaat is in deeglike, feilige, fytsfreonlike en lânskiplike dyk. Eltsenien dy’t der oan meiwurke hat, mei ‘r neffens my grutsk op wêze!”.

Binnenkort vervangt de gemeente ook de openbare verlichting door nieuwe masten en led-armaturen. In 2023 wordt de Damwâldster Trekwei aangepakt, die in het verlengde van de Dammeloane ligt.

 

De provincie betaalt vanuit het programma ‘rafelranden Sintrale As’ mee

Door de aanleg van de As is er schade aan de weg ontstaan en zijn verkeersstromen veranderd. Daarom dragen de gemeente en de provincie beide een deel van de kosten.