Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Werkzaamheden fietspad Koekoekspaad Feanwâlden

In de periode van maandag 27 juni t/m vrijdag 28 juli 2022 zijn er werkzaamheden aan het fietspad het Koekoekspaad te Feanwâlden. Het betreft het gedeelte tussen de spoorweg onderdoorgang tot aan de sluis in de Wâldster Mûzeryd.

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een verharding van beton van 2 meter breed. Na de uithardingsperiode worden de bermen weer afgewerkt en ingezaaid.

Omleiding met borden aangegeven

Om de werkzaamheden goed en veilig te laten verlopen wordt het genoemde gedeelte voor alle doorgaand wandel en fietsverkeer afgesloten.
Het verkeer wordt dan via andere wegen omgeleid. Dit wordt met borden aangegeven.
Geprobeerd wordt de overlast tot een minimum te beperken. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden wordt de stremming en de bijbehorende omleidingsroute zoveel eerder als mogelijk en zoveel later als nodig opgeheven.