Werkzaamheden Koailoane te Wâlterswâld/Damwâld

Op 9 september begint aannemer Jansma Drachten met werkzaamheden aan de Koailoane te Wâlterswâld en Damwâld. 

Het gaat over het gedeelte van de Haadwei tot de bebouwde kom grens bij Wâlterswâld. Het betreft o.a. het aanbrengen van verkeersdrempels, een opstelstrook bij de milieustraat Omrin en een asfaltoverlaging. Dit betekent ook dat de Koailoane vanaf 9 september soms gedeeltelijk voor het doorgaand verkeer is afgesloten.

Milieustraat blijft geopend

De milieustraat blijft tijdens de werkzaamheden volgens de reguliere openingstijden geopend.

Omleidingsroute

Er wordt een omleidingsroute ingesteld die met borden wordt aangegeven.  De aanwonenden worden door de aannemer op de hoogte gehouden over de afsluiting/stremming van de wegen en de bereikbaarheid van hun percelen. De verwachting is dat de werkzaamheden begin oktober zijn afgerond. 

Meer informatie?

Voor nadere informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met G. Drost (aannemersbedrijf Jansma), telefoon (06) 20 60 45 56 of S. van der Werff (gemeente), telefoon (0519) 29 88 88.

Bekijk de omleidingsroute