Werkzaamheden station De Westereen

In week 37 en week 38 vinden er werkzaamheden plaats aan de perrons van station de Westereen.  

BAM Infra gaat de perrons van station de Westereen verlengen. Hierdoor wordt het straks mogelijk om met langere treinen te rijden.

In het weekend van week 37 wordt de perronverlenging uitgevoerd. Aansluitend volgen er afrondende werkzaamheden inclusief het opruimen van het bouwterrein.
Alle werkzaamheden vinden, met uitzondering van het bovengenoemd weekend, overdag plaats. De werkzaamheden kunnen (lichte) geluidshinder veroorzaken.

Afsluiting Bûterwei

Vanwege de werkzaamheden is het noodzakelijk om de Bûterwei af te sluiten voor doorgaand verkeer. Bewoners van de Bûterwei kunnen hun woning wel gewoon bereiken. Gedurende de afsluiting is er op de Bûterwei sprake van een maximumsnelheid van 30 km/uur.  

Verbeteren bereikbaarheid

De provincies Fryslân en Groningen, ProRail en de betrokken gemeenten werken met het Spoorplan Noord-Nederland aan de verbetering van de bereikbaarheid van het Noorden door meer treinverkeer, kortere reistijden en sneller overstappen. Onderdeel daarvan is een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden. BAM is uitvoerder van dit project en daarom wordt het spoor, verschillende (over)wegen en sommige stations aan op het traject Groningen-Leeuwarden aangepast. 

Foto: website RTV NOF