Werkzaamheden Thiedamawei en De Klimmer te Damwâld

Op 14 januari begint de aannemer (WMR Rinsumageast) met werkzaamheden aan de Thiedamawei en De Klimmer te Damwâld. Het betreft o.a. het realiseren van parkeerplaatsen en het aanbrengen van een plein. Waar nodig wordt het verkeer omgeleid. De school De Wingerd en de appartementen aan De Klimmer blijven bereikbaar. De aanwonenden worden op de hoogte gehouden over de afsluiting/stremming van de wegen en de bereikbaarheid.

De verwachting is dat de werkzaamheden half april zijn afgerond.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met:

J.J. Braaksma (aannemer WMR), tel. (06) 22 76 30 65 of S. van der Werff (gemeente), tel. (0519) 29 88 88.