Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld.
Meer informatie, o.a. over de aangepast dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.
 

Wethouders helpen met aanleg glasvezel

Ook in de gemeente Dantumadiel is Kabelnoord volop aan de gang met de aanleg van glasvezel. Wethouders Kees Wielstra en Rommy Kempenaar hielpen donderdag 26 september j.l. een handje mee met de aanleg. Onder toeziend oog van de aannemer en Niek Geelhoed (directeur Kabelnoord) voerden ze een gestuurde boring uit. Gestuurde boringen worden regelmatig toegepast in smalle bermen, onder kruispunten door en nabij diepgewortelde bomen om schade te voorkomen.

Kabelnoord vervangt coaxnetwerk door glasvezel

Wethouder Kees Wielstra: “Na de aanleg van de Centrale As is onze gemeente met de auto goed bereikbaar. Door het nieuwe glasvezelnetwerk is straks de gemeente ook heel goed digitaal bereikbaar. Beide zijn van groot belang voor leefbaarheid en economische ontwikkeling.” 

Kabelnoord vervangt in de dorpen en het buitengebied van de gemeente Dantumadiel het bestaande coaxnetwerk door glasvezel. Een enorme klus welke enkele maanden in beslag neemt. Alle woningen (en bedrijfspanden) waar op dit moment een coaxaansluiting aanwezig is, worden voorzien van een nieuwe glasvezelaansluiting van Kabelnoord. Bewoners in het buitengebied van de gemeente zijn afgelopen voorjaar aangeschreven door Kabelnoord. Zij hebben momenteel alleen een langzame internetverbinding via koper tot hun beschikking en kunnen nu ook een glasvezelaansluiting krijgen.

Aanleg van glasvezel in Dantumadiel is in volle gang

Voor het aanleggen van het nieuwe glasvezelnetwerk wordt er op diverse plekken in de gemeente Dantumadiel gegraven. De aannemer graaft een geul in de straten, legt hier een oranje glasvezelbuis in en dicht de geul zo snel mogelijk. Voordat de werkzaamheden in een straat van start gaan, worden omwonenden altijd persoonlijk geïnformeerd. Voordat er gegraven kan worden, komt de woningschouwer van aannemer Van Gelder Telecom langs. Deze bekijkt samen met de bewoners waar de glasvezelaansluiting moet komen.