Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Wij zoeken: een inspirerende griffier (32 uren)

Werknaam functie: Griffier
Organisatie-eenheid: Griffie
Dienstverband: 32 uren per week


Arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast
(bij voldoende functioneren en onder gelijkblijvende omstandigheden).

Gemeente Dantumadiel zoekt:

Een inspirerende griffier

 • die met verve opkomt voor de belangen van de raad en verbinding zoekt met college, organisatie en samenleving;
 • die de raad gevraagd en ongevraagd van (strategische) adviezen voorziet;
 • die draagvlak organiseert voor verbeteringen in de werkzaamheden van de raad en bijdraagt aan de positionering van de raad;
 • die voorstelt op welke wijze het democratisch besluitvormingsproces kan inspelen op en in de pas blijft lopen met de maatschappelijke ontwikkelingen;
 • die als meewerkend voorman/voorvrouw vóór en naast de collega(’s) van de griffie staat.

Dantumadiel, dichtbij en benaderbaar

Onze gemeenteraad is eigenzinnig, daadkrachtig en authentiek, net als haar bewoners. Een compacte gemeente met ambities, waar de menselijke maat altijd het uitgangspunt is. Het bestuur van Dantumadiel staat voor een grote opgave om de gemeente verder te ontwikkelen, aantrekkelijker te maken en voor te bereiden op de toekomst. Dit doen wij vanuit de visie op dienstverlening: “Dantumadiel krijgt het voor elkaar”, met de drie pijlers:

1. Wij zetten inwoners en ondernemers centraal.
2. We maken ambities waar.
3. We geven zo snel mogelijk het juiste antwoord via één loket

Gemeente Dantumadiel is een zelfstandige, relatief kleine gemeente die gericht is op samenwerking. We trekken op met collega-gemeenten, provincie en andere partijen om ambities waar te maken. Het gemeentebestuur kijkt voortdurend naar kansen om de (denk)kracht van de samenleving in te zetten. Initiatieven en ideeën van inwoners worden gewaardeerd en ondersteund.

Waar ga je werken?

De gemeenteraad van Dantumadiel telt 17 zetels, verdeeld over 7 partijen.
Het College bestaat, naast de burgemeester, uit drie wethouders (Sociaal Links, Christen Unie en Gemeentebelangen Dantumadiel).
De gemeenteraad bestaat uit een diversiteit van mensen. Er is voor de komende raadsperiode een beknopt coalitieakkoord overeengekomen. De coalitiepartijen in Dantumadiel gaan op basis van de afspraken voor een herkenbare gemeente die dichtbij haar inwoners staat. De samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers staat daarbij centraal.
De gemeente Dantumadiel kent vanaf januari 2019 een dienstverleningsovereenkomst met de ambtelijke organisatie van gemeente Noardeast-Fryslân. In januari 2020 is een Team Dantumadiel in het leven geroepen voor een aantal ondersteunende diensten speciaal voor onze gemeente, met name op het gebied van ruimtelijke ordening en communicatie. Met ingang van 1 januari 2024 stopt de dienstverleningsovereenkomst en gaat Dantumadiel verder als volledig zelfstandig opererende gemeente.
De griffie bestaat op dit moment uit een griffier en een senior griffiemedewerker.

Wat ga je doen?

Je bent vanzelfsprekend verantwoordelijk voor alle reguliere taken van de griffie. Dit betekent dat je je bezig houdt met:

1. Strategische advisering van (leden van) de gemeenteraad
2. Ondersteuning van de gemeenteraad door op te treden als aanspreekpunt en eerste adviseur.
3. De bedrijfsvoering rondom de gemeenteraad
4. Leiding geven aan de griffie-organisatie
5. Netwerken

Daarnaast vinden we op dit moment een aantal specifieke onderdelen van de functie van belang:

 • Je komt met verve op voor de belangen van de raad. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar ’de poortwachtersfunctie’ gericht op de continue handhaving van de kwaliteit, planning, timing en tijdigheid, volledigheid en integraliteit van de informatie die door college en organisatie aan de raad wordt aangeboden. Jij weet hiervoor de meest effectieve beïnvloedingsstijl in te zetten.
 • Je komt met duurzame verbetervoorstellen voor de werkprocessen van de raad en je investeert daartoe in de verbinding met de raad, het college en de organisatie. Je bent flexibel waar dat kan en stellig waar dat moet.
 • Je bewaakt de kwaliteit van het besluitvormingsproces en adviseert over de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen.
 • Je bewaakt de budgetten van de raad en adviseert hierover.
 • Je bent adviseur en secretaris van de verschillende werk- en trajectgroepen en commissies van de raad.
 • Daarnaast ben je de rechterhand en eerste adviseur van de burgemeester in zijn rol als voorzitter van de raad, zowel bij de voorbereiding, tijdens vergadering en bij eventuele nazorg bij vergaderingen van de gemeenteraad.
 • Wat de totale griffie betreft geef je richting en ruimte en ziet toe op het resultaat. Je coacht waar dat kan en stuurt bij waar dat moet.
 • Als griffier heb jij naast je oriëntatie op de raad ook een duidelijke oriëntatie op de lokale samenleving en de maatschappij. Je ziet en benut kansen en zet raadsleden hiermee in hun kracht, zowel in hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende alsook controlerende rol. Voor inwoners en belanghebbenden signaleert de griffier mogelijkheden om in contact met de raad te komen.
 • Ook stel je je actief op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de lokale democratie, wet- en regelgeving en van andere ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de Dantumadielse gemeenteraad en adviseert hier de raad gevraagd en ongevraagd over.
 • En natuurlijk zet jij je actief in binnen verschillende provinciale en regionale netwerken en kringen.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt aantoonbaar een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur op juridisch, bestuurskundig of financieel gebied.
 • Je hebt relevante ervaring in het (lokale) openbaar bestuur. Bijvoorbeeld als (plv) griffier, raadsadviseur of in een vergelijkbare functie.
 • Verder heb je ruime werkervaring in een met Dantumadiel vergelijkbare complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je kunt de gesproken en geschreven Friese taal goed begrijpen. Actief Fries spreken (en schrijven) is een pré.

Wie ben jij?

Jij hebt een heldere visie op en kennis van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad. Jij functioneert onpartijdig en onafhankelijk. En waar het gaat om leidinggeven, doe jij dat coachend.
Op het gebied van competenties beschik jij over:

 • Denken: Visie, Strategie, Rolbewustzijn, Zelfreflectie.
 • Voelen: Politieke en bestuurlijke sensitiviteit, Vertrouwen geven en ruimte bieden, Communicatief (mondeling en schriftelijk), Coachen.
 • Kracht: Stevigheid/standvastigheid, Resultaatgerichtheid, Natuurlijk gezag, Overtuigingskracht, Initiatiefrijk, Creatief en Stressbestendig

Wat bieden wij?

Inschaling vindt, afhankelijk van opleiding en ervaring, plaats in aanloopschaal 11 of functieschaal 12 met een maximum van € 6103,00 bruto per maand (bij 1,0 fte). Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten.

Wil je solliciteren?

Deze procedure wordt begeleid door P&O van de gemeente Noardeast-Fryslân. Je vindt de vacature en de mogelijkheid om online te solliciteren daarom hier.

Reageren kan tot en met 6 juni 2022.

Welke informatie is nog meer handig om te weten?

 • Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Martin Frensel, interim-griffier via tel 06-24164892 of mail m.frensel@dantumadiel.frl.
 • Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Mariska Pietersma, P&O-adviseur, via 06-12685246 of per e-mail: m.pietersma@noardeast-fryslan.nl.
 • De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 20 juni 2022, vanaf 19.00 uur. Een eventuele tweede ronde staat gepland op de avond van donderdag 23 juni.
 • Een assessment kan deel uit maken van de procedure.
 • Voor de invulling van deze functie is het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.