WW uitkeringen fors gedaald in gemeente Dantumadiel