Aangepaste openingstijden en bereikbaarheid

De komende periode is de gemeente een aantal dagen gesloten in verband met feestdagen en verplichte vrije dagen. U vindt hieronder een overzicht:

 • Vrijdag 2 april gesloten (Goede Vrijdag)
 • Maandag 5 april gesloten ( Tweede Paasdag)
 • Maandag 26 april gesloten (verplichte brugdag)
 • Dinsdag 27 april gesloten (Koningsdag)
 • Woensdag 5 mei gesloten ( Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 13 mei gesloten (Hemelvaart)
 • Vrijdag 14 mei gesloten ( verplichte brugdag)
 • Maandag 24 mei gesloten (Pinkstermaandag)

Afvalinzameling en milieustraten

 • In verband met Tweede Paasdag wordt uw grijze container op zaterdag 3 april geleegd.
  De milieustraten zijn geopend op Goede Vrijdag en gesloten op Tweede Paasdag.
   
 • Op dinsdag 27 april (Koningsdag) wordt de groene container niet geleegd. Dit wordt gedaan op 24 april. De milieustraten zijn gesloten op Koningsdag.
   
 • Op 13 mei (Hemelvaartsdag) wordt uw groene container niet geleegd. Dit wordt gedaan op zaterdag 15 mei.
  De milieustraten zijn op Hemelvaartsdag gesloten.
   
 • Op 24 mei (Tweede Pinksterdag) wordt uw grijze container niet geleegd. Dat gebeurt dan op zaterdag 22 mei.
  De milieustraten zijn gesloten op Tweede Pinksterdag.

  Houd bij het aanbieden van de containers  extra rekening met geparkeerde auto's. De onderlinge ruimte tussen de containers moet 30 cm (1 stoeptegel tussenruimte) tussen de wielen zijn. 

Bereikbaarheid Gebiedsteam

Op maandag 26 april en vrijdag 14 mei is het aanmeldteam van het Gebiedsteam voor spoed bereikbaar. Het team is die dagen telefonisch bereikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.
Heeft u een vraag aan het Gebiedsteam over jeugdzorg? Dan kunt u keuze 1 intoetsen in het keuzemenu van 0519-298888.

Calamiteiten buiten openingstijden

Wilt u een melding aan de gemeente doen en kan het niet worden uitgesteld tot de volgende werkdag? Dan kunt u de gemeente ook buiten openingstijden bereiken:

 • Voor het melden van acute problemen met het riool kunt u bellen met het volgende storingsnummer: (06) 511 952 10.
   
 • Het melden van situaties die acuut gevaar voor mens, dier of leefomgeving opleveren, zoals een omgewaaide boom, zware loshangende takken of een gat in het wegdek kunt u bellen met het volgende storingsnummer: (06) 515 107 75.
   
 • Voor spoedgevallen omtrent Jeugdzorg kunt u buiten openingstijden contact opnemen met ‘Spoed voor Jeugd’ via het telefoonnummer: (0800) 77 63 345.