U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Afvalinzameling rondom de feestdagen

We hebben alle informatie over de afvalinzameling, rondom de feestdagen, voor u op een rijtje gezet.

U ontvangt de nieuwe afvalkalender voor 2021 halverwege december

Heeft u geen kalender ontvangen? Download dan de kalender van de website van uw gemeente, of bel met het Klant Contact Centrum (0519) 29 88 88. De kalender kan dan alsnog worden opgestuurd, of afgehaald bij de balie van het gemeentehuis.

De groene containers worden niet geleegd van 21 tot en met 25 december

U kunt u groene container weer aanbieden in week 2 van 2021 (van 4 tot en met 8 januari). 

De grijze container wordt zaterdag 2 januari geleegd in plaats van vrijdag 1 januari

In verband met nieuwjaarsdag is de ‘vrijdag route’ aangepast.

(Textiel) Containers worden eind december 2020 verwijderd of afgesloten.

Om gevaarlijke situaties en vandalisme te voorkomen kan het zijn, dat er ook enkele ondergrondse containers voor restafval worden afgesloten. Maandag 4 januari 2021 worden de containers weer teruggeplaatst en/of geopend.

Is uw container aan een slotpaal bevestigd?

We willen u vragen om de container direct na de laatste leging van dit jaar binnen te halen. Dit kan diefstal of vernieling tijdens de jaarwisseling voorkomen.

De oud papier inzameldata 2021 worden via de gemeentelijke website bekend gemaakt

Ook lokale verenigingen maken deze data bekend. U kunt de inzameldata van het oud papier zelf in op de openstaande regels op uw afvalkalender invullen.

De milieustraten zijn tijdens de feestdagen gesloten

Op de kerstdagen (25 en 26 december) en nieuwjaarsdag (1 januari) zijn de milieustraten gesloten.

U kunt uw kerstboom tussen 4 en 7 januari 2021 naar een inzamelplek brengen

De inzameling vindt traditiegetrouw plaats met de hulp van de plaatselijke belangen en vele inwoners.

  • De huis-aan-huis inzameling door de jeugd (met lootje en waardebonnen) gaat helaas niet door. We willen het risico op verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk beperken.
  • De locaties worden via de gemeentelijke kanalen (website, krant, social media) bekendgemaakt.
  • Op vrijdag 8 januari haalt de gemeente de bomen op van de inzamelplaatsen.
  • U kunt uw boom ook naar de Milieustraat brengen of (verkleind) aanbieden via de GFT container.