Belastingaanslagen gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel 2019

Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. gefuseerd tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. De gemeente Dantumadiel blijft zelfstandig en neemt diensten af van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. 

Als gevolg van deze fusie worden de aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen 2019 van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân en de gemeente Dantumadiel dit jaar niet eind februari maar eind maart verzonden!

De betaaltermijnen en automatische incasso termijnen zullen hierdoor ook een maand opschuiven! 

Beschikt u nog niet over een automatische machtiging en wilt u wel het gemak van gespreid betalen in 10 termijnen? Kijk dan op de website www.noardeast-fryslan.nl/automatische-incasso of www.dantumadiel.frl/automatische-incasso voor de mogelijkheden.

WOZ-waarde en aangifte doen voor de inkomstenbelasting 2018?

Moet u voor 1 mei 2019 aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2018 en wordt de WOZ-waarde van uw woning gevraagd?

De WOZ-waarde is dan de WOZ-waarde van uw woning met waardepeildatum 1 januari 2017. Die

staat op de WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen 2018 die u vorig jaar met dagtekening 28 februari 2018 van de gemeente Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. of Dantumadiel heeft ontvangen!