Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Bijna 1 miljoen euro subsidie voor projecten in Noordoost-Fryslân

Tot 1 november konden initiatiefnemers van projecten in de regio Noordoost-Fryslân een subsidieaanvraag indienen voor de subsidieregeling Versnellingsagenda. Projecten die de economie in de regio stimuleren, komen in aanmerking voor deze regeling. Voor het aanvragen van subsidies boven de € 25.000 wordt de regeling drie keer per jaar opengesteld. In de laatste periode van 2021 krijgen vijf projecten totaal maar liefst € 994.976 subsidie.

Digitaal ontwikkelen in het voortgezet onderwijs

Eén van deze projecten is ‘Vid Scool’. Met dit project wordt een methode ontwikkeld voor wendbaar vakmanschap van docenten op het voortgezet onderwijs. Met de Vid Scool-tool kunnen docenten digitaal ontwikkelen en online middelen efficiënt inzetten in de klas. Door deze digitale hulpmiddelen wordt de inzet van hybride onderwijs eenvoudiger gerealiseerd. De digitale wereld kent ook dreigingen, zoals virusaanvallen. Het project ‘Digitaal veilig ondernemen en werken’ is gericht op het voorlichten van het MKB in de regio over de cyberweerbaarheid en de gevaren van cyberaanvallen. Door cyberscans en het op te zetten cyber-kenniscafé kunnen ondernemers kennis delen, netwerken en hulpmiddelen ontwikkelen. Op deze manier worden én blijven ondernemers in de regio digitaal weerbaar.

De landbouw in beweging

In de landbouwsector ontvangen twee projecten subsidie: ‘Werk maken van Vlas’ en ‘Verduurzamen veevoer door gebruik van algen in mengwagen’. Vlas dat in de regio geteeld gaat worden, wordt als grondstof ingezet als alternatief voor plastic producten, linnen en interieur-bouwmateriaal. Dit zorgt voor een nieuw verdienmodel voor telers en de kleinschalige maakindustrie in de regio. Bij het tweede landbouwproject wordt een mengwagen geoptimaliseerd voor het toevoegen van algenproduct aan het rantsoen van koeien. Algen zijn een bron van eiwitten en dragen bewezen bij aan het algemene weerstandniveau van de koe. Door het gebruik van algen die lokaal gekweekt zijn, zorgt de boer voor zijn eigen eiwitten, waardoor hij in de toekomst meer zelfvoorzienend is. Het vijfde project wat subsidie ontvangt, zorgt voor het vergroten van de zichtbaarheid van de verhalen van de Friese Waddenkust. Het ‘Goude Gidsen Gilde’ gaat gidsen opleiden om deze bijzondere verhalen te vertellen aan inwoners en bezoekers van de regio. Met een online boekingssysteem wordt vraag en aanbod van de gidsen bij elkaar gebracht.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van deze regeling?

Kleinere projecten tot € 25.000 kunnen het hele jaar door worden ingediend, dus ook nog in de laatste weken van 2021. Daarnaast zijn er het aankomende jaar wederom drie periodes voor het aanvragen van subsidies boven de € 25.000. Ben je nieuwsgierig wat de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân voor jou kan betekenen? Bekijk de website van Stichting Qop. De adviseurs van Qop denken graag mee vanaf een projectidee.