Voor alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gemeente kunt u op de volgende link terecht.

Corona: informatie voor ondernemers

Update 30 maart 2020:

Informatie voor recreatieve bedrijven
Het is een onzekere tijd voor de recreatieve sector. Veel recreatieondernemers zitten met vragen.  Enkele belangenorganisaties hebben
daarom op hun website de belangrijkste informatie op een rijtje gezet:

Update 18 maart 2020:
Het kabinet heeft een groot pakket noodmaatregelen voor het MKB en alle Zzp'ers aangekondigd. Bureau Zelfstandigen Fryslân voert een deel van deze regelingen uit voor MKB en zzp'ers in Friesland. Organisatorisch zijn er enkele dagen nodig om de aanvragen in behandeling te nemen. Op de website van BBZ wordt steeds actuele informatie gedeeld over de stand van zaken met betrekking tot deze nieuwe regeling.

Update 16 maart 2020:

Ook ondernemers in onze gemeente ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Hier vindt u een overzicht met regelingen voor ondernemers en de (crisis)telefoonnummers waar u met vragen terechtkunt.

Algemene vragen

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 20:00 uur. Deze specialisten kunnen u helpen bij vragen over onderstaande regelingen, vertellen hoe te handelen en kunnen de aanbevolen maatregelen toelichten. Het landelijke crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus is 0800-1351.

Werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en die aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen kunnen wellicht in aanmerking komen voor de regeling werktijdverkorting. Kijk hier voor meer informatie of kijk op het ondernemersplein van de website van de Kamer van Koophandel. 

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de Borgstellingsregeling MKB (BMKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Financiële ondersteuning

Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, komt een ondernemer wellicht in aanmerking voor een Bbz uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Het Bbz is er onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van de huidige corona-maatregelen. Ondernemers kunnen eerst nagaan of zij voor de uitkering in aanmerking komen via Stichting 155. Of zij kunnen contact opnemen met Bureau Zelfstandigen Fryslân, telefoonnummer 14058.

Uitstel van betaling belastingen

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Dat liet het kabinet op 12 maart weten in een brief aan de Tweede Kamer.