Dag tegen ouderenmishandeling

Op 15 juni is jaarlijks wereldwijd aandacht voor het bewustzijn van ouderenmishandeling. Het kan gaan om fysieke, mentale of seksuele mishandeling maar ook financiële uitbuiting of verwaarlozing. Afgelopen jaar heeft Veilig Thuis Friesland 86 meldingen ontvangen van ouderenmishandeling.

Wist u dat er ook sprake kan zijn van ontspoorde mantelzorg?

Mantelzorg is vrijwillige zorgen voor een naaste of iemand uit de directe sociale omgeving zoals een buurvrouw of vriend(in). Denk hierbij aan een boodschapje doen maar ook om verpleging of het ondersteunen bij het toedienen van medicijnen. Ontspoorde mantelzorg is vaak een gevolg van overbelasting, onmacht, onkunde of onwetendheid. Het is geen kwestie van kwade wil.

Goede zorg kan sluipenderwijs omslaan in verwaarlozing of verkeerde behandeling

Hoe goed de bedoelingen ook zijn, als mantelzorgers de zorg voor hun naaste niet meer aan kunnen, lopen ze het risico om te ontsporen in gedrag dat ze zelf liever niet zouden willen vertonen. Hoewel het bieden van hulp voor zowel de gever als de ontvanger veel positieve kanten kent, voelt een deel van de mantelzorgers zich ernstig belast door de zorg die zij bieden. Ook de coronamaatregelen van het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan overbelasting van mantelzorgers. Er is veel veranderd voor ouderen en mantelzorgers.

Een voorbeeld van ontspoort mantelzorg

‘Mevrouw (78) was altijd actief, plotseling wordt ze ziek en heeft ze veel verschillende medicijnen nodig. Meneer (84) neemt de zorg op zich want mevrouw wil niet door vreemden worden verzorgd. Meneer is al op leeftijd en de belasting valt hem zwaar. Hij vindt alle medicijnen die zijn vrouw nodig heeft verwarrend. Hij geeft haar soms verkeerde of te veel medicijnen waardoor mevrouw regelmatig onnodig versuft is’. Een situatie als deze komt veel vaker voor. De zorg wordt met de beste bedoelingen gegeven, maar ondanks die goede wil ontvangt mevrouw geen adequate zorg. In dit soort gevallen is er sprake van ontspoorde mantelzorg.

Bent u een oudere of kent u een oudere die te maken heeft met een vorm van ouderenmishandeling?

Vraag om hulp! Simpelweg praten met anderen, de oudere of de persoon van wie je denkt dat die de oudere niet goed behandelt, kan al een belangrijke stap zijn.

Heeft u vragen, advies nodig of vermoed u ouderenmishandeling?

Het gebiedsteam van onze gemeente staat klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen. U kunt contact opnemen met het aanmeldteam, via telefoonnummer (0519) 29 88 88. Of bel gratis 24/7 met Veilig Thuis: 0800-2000. Chatten kan ook van 9.00 tot 17.00 uur via www.veiligthuisfriesland.nl.

Meer info