Deeltjes vrijgekomen na brand in Noardburgum

Update 21 mei, 19.00 uur

Informatie voor agrarische bedrijven i.v.m. brand Noardburgum

Op het moment dat er deeltjes van de zonnepanelen in het land zijn aangetroffen adviseren wij de eigenaar van het land als volgt te handelen:

  1. Aansprakelijk stellen van de veroorzaker, neem hiervoor contact op met uw verzekering.
  2. Regelen van een schouw (onderzoek in weiland)
  3. Bij aantreffen deeltjes, het opruimen daarvan in gang zetten


Gras wat vervuild is met deeltjes van zonnepanelen is niet geschikt als voer voor vee. Dat geeft ook LTO aan. Vervuilde percelen moeten gemaaid worden en de afvoer van het gras met deeltjes van zonnepanelen moet gebeuren door een erkende afvalverwerker.

Agrarische bedrijven ten zuiden van de N355 kunnen in principe hun vee weer naar buiten laten gaan. Gezien de richting van de wind, tijdens de brand, lijkt het niet logisch dat in deze landerijen deeltjes van zonnepanelen worden aangetroffen. Uiteraard is het verstandig om dit waar te nemen. 

Update 21 mei, 19.00 uur

Vanuit inwoners ontstaan initiatieven om te helpen met het opruimen van deeltjes van zonnepanelen die op het land van boeren liggen. We begrijpen dat mensen willen helpen en dat waarderen we ook. Toch vragen we iedereen om niet zelf de weilanden in te gaan om het op te ruimen. Vervuilde percelen moeten gemaaid worden en de afvoer van het gras met deeltjes van zonnepanelen moet gebeuren door een erkende afvalverwerker.
 

Update 21 mei 17:00 uur

Bij de gemeente Tytsjerksteradiel zijn tot nu toe 73 meldingen binnen gekomen van gevonden deeltjes. Uit de volgende dorpen hebben we meldingen gekregen van gevonden deeltjes:

De Triemen, Feanwâlden, De Westereen, Kollumerzwaag, Noardburgum, Twijzelerheide, Aldwâld, Damwâld, Kuikhorne.
80% van de meldingen betreft deeltjes die zijn gevonden in Kollumerzwaag en De Westereen.

Op deze detailkaart vindt u een overzicht waar de deeltjes zijn aangetroffen.

 

UPDATE 21 mei 13:00 uur

In een gebied van meerdere kilometers rondom Noardburgum zijn deeltjes verspreid. Bij de gemeente Tytsjerksteradiel zijn 70 meldingen binnen gekomen. 80% van de meldingen betreft deeltjes die zijn gevonden in Kollumerzwaag en De Westereen.

Deeltjes die u vindt in bijvoorbeeld uw tuin of in het land waar vee staat kunt u zelf, met handschoenen aan, weggooien in de container.

Of de deeltjes schadelijk zijn voor dieren of bijvoorbeeld het milieu wordt op dit moment onderzocht. Wij adviseren veehouders daarom om het vee naar binnen te halen en het gras van het land niet te maaien.

 

Bericht 20 mei

Donderdag 20 mei heeft een grote uitslaande brand een loods en een woonboerderij in Noardburgum verwoest. Bij de brand is niemand gewond geraakt. 

Er zijn bij de brand dunne scherpe delen van zonnepanelen, die op het dak van de loods lagen, vrijgekomen. Deze deeltjes hebben zich verspreid in een gebied van meerdere kilometers rondom Noardburgum. Er zijn reeds deeltjes gevonden in de richting van Veenklooster, De Westereen en Kollumerzwaag.

Heeft u deeltjes gevonden?

Deeltjes die u vindt in bijvoorbeeld uw tuin kunt u zelf, met handschoenen aan, weggooien in de container. Wij vragen u om hiervan een melding te doen bij de gemeente Tytsjerksteradiel zodat in beeld gebracht kan worden hoe groot het gebied is waar deeltjes verspreid zijn. Dit kan via de website: https://www.t-diel.nl/deeltjes-vrijgekomen-na-brand-in-noardburgum

Bent u agrariër/veehouder?

De scherpe deeltjes zijn mogelijk een gevaar voor vee. Wij adviseren veehouders daarom om het vee naar binnen te halen. De deeltjes kunt u zelf weggooien in de container. Heeft u deeltjes gevonden in uw land? Geef dit door aan de gemeente Tytsjerksteradiel via het formulier op de website: https://www.t-diel.nl/deeltjes-vrijgekomen-na-brand-in-noardburgum

Heeft u schade? Dan kunt u dat melden bij uw eigen verzekeraar.