U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Informatie voor agrarische bedrijven i.v.m. brand Noardburgum

Op 20 mei 2021 is een uitslaande brand ontstaan bij een houtbewerkingsbedrijf aan de Woudweg 19 te Noardburgum. Een loods met 1.600 zonnepanelen is door de brand verwoest.

Door de hevige brand en vrijgekomen hitte zijn er deeltjes van de zonnepanelen neer gekomen in de omgeving. Op de plattegrond is het gebied aangegeven waar, tot nu toe, meldingen zijn geweest van het aantreffen van deeltjes van de zonnepanelen.

Deeltjes in het land aangetroffen?

Op het moment dat er deeltjes van de zonnepanelen in het land zijn aangetroffen adviseren wij de eigenaar van het land als volgt te handelen:

  1. Aansprakelijk stellen van de veroorzaker, neem hiervoor contact op met uw verzekering.
    De boer maakt zelf de afweging om wel of niet een aansprakelijkheids
    procedure op te starten. (‘veroorzaker' heeft niets met opzet o.i.d te maken. Het is een juridische benaming en een verzekeringskwestie.)
  2. Regelen van een schouw (onderzoek in weiland)
  3. Bij aantreffen deeltjes, het opruimen daarvan in gang zetten

Gras wat vervuild is met deeltjes van zonnepanelen is niet geschikt als voer voor vee. Dat geeft ook LTO aan. Vervuilde percelen moeten gemaaid worden en de afvoer van het gras met deeltjes van zonnepanelen moet gebeuren door een erkende afvalverwerker.

Vee weer naar buiten

Agrarische bedrijven ten zuiden van de N355 kunnen in principe hun vee weer naar buiten laten gaan. Gezien de richting van de wind, tijdens de brand, lijkt het niet logisch dat in deze landerijen deeltjes van zonnepanelen worden aangetroffen. Uiteraard is het verstandig om dit waar te nemen.