Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld.
Meer informatie, o.a. over de aangepast dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.
 

Nieuwe subsidieregeling voor ondernemers, onderwijs en overheden

Vanaf 17 juni kunnen ondernemers, onderwijs- en overheidsinstellingen subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan de doelen en beoogde resultaten van de Versnellingsagenda. Met de Versnellingsagenda willen de overheden samen met ondernemers en onderwijsinstellingen realiseren dat in Noordoost-Fryslân het Bruto Regionaal Product toeneemt, het aantal beschikbare banen stabiliseert, de beroepsbevolking op een hoger beroepsniveau werkzaam is, het gemiddeld besteedbaar inkomen toeneemt, het aantal schoolverlaters met een havo of vwo-diploma stijgt en de gemiddelde WOZ-waarde stijgt.
 

Subsidieregeling Versnellingsagenda

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân hebben een Regiodeal met het Rijk afgesloten. Onderdeel van deze Regiodeal is de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân. Met de Versnellingsagenda werken deze overheidspartijen, samen met ondernemers en onderwijsinstellingen, aan de economische groei van de regio. Om dit te bereiken kunnen ondernemers, onderwijs- en overheidsinstellingen subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan de doelen en beoogde resultaten van de Versnellingsagenda. De ‘Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân’ maakt onderscheid tussen subsidies tot en met € 5.000,- en subsidies vanaf € 5.000,-.

Subsidies vanaf € 5.000,-

Voor subsidies vanaf € 5.000,- wordt de regeling jaarlijks een aantal keer opengesteld. De regeling wordt in 2020 op 17 juni en 1 september voor de periode van één maand opengesteld. Vanaf 2021 wordt de regeling jaarlijks op 1 januari, 1 mei en 1 september voor de periode van één maand opengesteld. Iedere periode is er een maximum subsidiebudget beschikbaar, het subsidieplafond. De Regioboard Noordoost-Fryslân beoordeelt de ingediende subsidieaanvragen. Deze Regioboard bestaat uit vertegenwoordigers vanuit onderwijs, ondernemers en overheid en wordt aangestuurd door een onafhankelijk voorzitter.

Subsidies tot en met € 5.000,-

Subsidies tot en met € 5.000,- kunnen vanaf 17 juni 2020 het gehele jaar door aangevraagd worden. Subsidieaanvragen in deze categorie worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Voor deze categorie is jaarlijks een maximum subsidiebudget beschikbaar. Subsidies worden verstrekt tot het subsidieplafond voor deze categorie is bereikt.

Ondersteuning van Stichting Qop

De programma’s van de Versnellingsagenda worden aangejaagd door stichting Qop. Qop koppelt, faciliteert en is samenwerkingspartner van ondernemers, onderwijs en overheden. Het team van Qop kijkt of een projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda en kan adviseren bij de uitwerking van het idee tot een concrete activiteit of project. Initiatiefnemers kunnen contact opnemen met Qop via www.qop.nl.

Meer informatie

De uitvoering van deze subsidieregeling wordt verzorgd door de gemeente Noardeast-Fryslân. Meer informatie over de Versnellingsagenda en deze subsidieregeling is te vinden op de pagina 'subsidies en fondsen'.
Op de website zijn ook alle documenten beschikbaar die nodig zijn voor het aanvragen van subsidie.