Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld.
Meer informatie, o.a. over de aangepast dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.
 

Qop: nieuwe naam aanjager economie Noordoost-Fryslân

De programma’s van de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân, die de regionale economie moeten versterken, worden aangejaagd door een nieuwe organisatie. Vanaf vrijdag 8 mei werkt deze organisatie onder de nieuwe naam Qop. Stichting Qop is een regionale organisatie die koppelt, faciliteert en samenwerkingspartner is van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden.

Bijdrage voor regionale projecten

Met de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân stellen het Rijk, provincie Fryslân en de vier Noordoost Friese gemeenten tot 2025 een bedrag van ruim 29 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan de economische groei van de regio, de stabilisatie van de werkgelegenheid en aan een grote innovatieslag. Ondernemers, onderwijs en overheid voeren dit uit aan de hand van een samenhangend pakket van verschillende programmalijnen: de Versnellingsagenda. Stichting Qop heeft hierbij de rol van aanjager.

Qop is partner van ondernemers, onderwijs en overheid

Qop zorgt ervoor dat alle samenwerkende partijen aan de slag gaan met projecten die de economie stimuleren. Qop zorgt voor begeleiding voor onderwijspartijen, ondernemers en overheden die een goed idee hebben. Om de samenwerking slagvaardig aan te kunnen jagen, werkt Qop nauw samen met de Regioboard Noordoost-Fryslân. Hierin zijn de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs vertegenwoordigd. In juni wordt de subsidieregeling van de Versnellingsagenda opengesteld en kunnen ondernemers, onderwijspartijen en overheden een subsidieaanvraag indienen.

Van projectidee tot subsidie

Het team van Qop kijkt of het projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda en kan adviseren bij de verdere uitwerking van het project. De programmamanagers van Qop kunnen de projectaanvrager ondersteunen om tot een volwaardig projectvoorstel te komen. Het subsidiebureau, dat is ondergebracht bij de gemeente Noardeast-Fryslân, toetst of een subsidieaanvraag aan de voorwaarden van de subsidieregeling voldoet. Het subsidiebureau en Stichting Qop geven advies aan de Regioboard die op haar beurt besluit of een project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de Versnellingsagenda.

Informatie over projecten en subsidie

Met de komst van de nieuwe naam zijn ook nieuwe communicatiekanalen opgezet, waaronder de website www.qop.nl. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheidsafdelingen kunnen hier terecht voor informatie over de programma’s van de Versnellingsagenda, het aanjagen van projecten en ondersteuning bij projectideeën.