Omgevingsvergunning

Hebt u (ver)bouwplannen of  twijfelt u of u voor het kappen van de boom in uw tuin een omgevingsvergunning nodig hebt? U kunt dit persoonlijk overleggen met een medewerker van de gemeente of maak hiervoor online een afspraak. Hieronder kunt u controleren of het aanvragen van een omgevingsvergunning wel nodig is. Aan een aanvraag zijn kosten verbonden. 

Vermeld bij het maken van een afspraak voor een omgevingsvergunning aanvragen/inzien/informatie de volgende gegevens:
- Betreffende locatie.
- Korte omschrijving van de voorgenomen plannen.

Goed om te weten

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend