U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Omgevingswet

De tijd waarin we leven, levert boeiende vragen op. Zo verandert bijvoorbeeld het klimaat, zorgt technologie voor nieuwe kansen, komen er meer ouderen en nemen inwoners makkelijker zelf initiatief. Wat voor invloed heeft dat op ons dagelijks leven en op onze leefomgeving? Wat verlang je van de gemeente en wanneer neem je graag het heft in eigen hand?

Omgevingswet

Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Deze vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van de gemeente.

De Omgevingsvisie is voor iedereen belangrijk. Daarom maakt de gemeente de visie samen met alle dorpen. Hoe? Meer informatie volgt binnenkort. 

Startbijeenkomst Us Takomst

Vertegenwoordigers van dorpsbelangen en instanties hebben meegedacht en meegepraat over de toekomst van de leefomgeving van Dantumadiel. Hierbij leest u de terugkoppeling van de resultaten van de meningpeiling en de gesprekken:

Wat houdt de Omgevingswet in?