Onbeperkt stemmen

Iedereen doet mee. Ook als je een beperking hebt, moet je gewoon kunnen stemmen. En je moet zo zelfstandig mogelijk kunnen stemmen. Stemmen moet toegankelijk zijn voor iedereen. De gemeente Dantumadiel vindt het erg belangrijk dat iedereen mee kan doen.

Daarom heeft de gemeente geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met mensen die een beperking hebben of op een andere manier problemen hebben hun stem uit te brengen:

  • Gastheer/gastvrouw aanwezig

Er is in elk stemlokaal een gastheer/vrouw aanwezig, die hulp of informatie kan bieden, als dat nodig is.
 

  • Toegankelijkheid

Voor mensen die in een rolstoel zitten of gebruik maken van een rollator is er in elk stemlokaal gekeken naar een voldoende brede deur, toegankelijke drempels en voldoende bewegingsvrijheid voor een rolstoel/rollator.

Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig bij de stemlokalen en de bewegwijzering is duidelijk.

  • Hulp bij het stemmen

Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of een lid van het stembureau. Zie Kieswet art. J 28.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking is niet toegestaan volgens de Kieswet. Als personen met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kunnen stemmen, gaat de wetgever er vanuit dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht.  

Mensen die andere problemen hebben met stemmen bijvoorbeeld dementie, een (licht) verstandelijke beperking of die moeite hebben met lezen worden geholpen buiten de stemhokjes. In de stemhokjes mag dit echter niet vanwege eventuele fraude. 

  • Mensen met gezichtsproblemen

Voor mensen die slechtziend of blind zijn is er in elk stemlokaal een loep aanwezig en goede verlichting. 

Een kandidatenlijst met extra grote letters en in braille is hier te downloaden. De kandidatenlijst in gesproken vorm kunt u hier ook downloaden.

Heeft u hulp nodig bij het inzien of beluisteren? Dan kunt u contact opnemen met afdeling verkiezingen op telefoonnummer 0519-29 88 88, optie 3, vragen naar Bureau verkiezingen. Of stuur een mail naar: verkiezingen@dantumadiel.frl om hiervoor een afspraak te maken.

  • Begrijpelijke taal

Een website met eenvoudige informatie over de verkiezingen vind u hier: www.hoewerktstemmen.nl

Er is ook een speciale verkiezingskrant in eenvoudige taal