Bedrijfsbezoeken

De wethouder en bedrijvencontactfunctionaris Dicky Boomsma gaan regelmatig samen op bedrijfsbezoek. Van deze visites wordt steeds een (foto)verslag gemaakt.