Bedrijventerrein Oostersingel III

Inleiding

Op een aantrekkelijke locatie ten zuiden van de Roazeloane in De Westereen heeft de gemeente Dantumadiel 9 kavels voor een combinatie van wonen en werken gerealiseerd. De kavels variëren in grootte van 985 m tot 1620 m.


Verkoop

De kavels zijn bouwrijp en de verkoop is gestart.
De prijs bedraagt € 85,= per m2 exclusief BTW.
 

Planning

Na passering van de notariële akte, kunt u over het perceel beschikken.


Vragen/contact

Wilt u wonen en werken graag combineren en spreekt dit kleinschalige plan in het levendige dorp De Westereen u aan? Neemt u dan contact op met de bedrijvencontacfunctionaris van de gemeente Dantumadiel: Dicky van der Meer, tel 14 0511 of via de e-mail: dboomsma@dantumadiel.eu