Contactfunctionaris

De bedrijvencontactfuntionaris is het gemeentelijk aanspreekpunt en de vraagbaak voor ondernemers. Zij zorgt er voor dat vragen en verzoeken van de ondernemers op de juiste plaats in de organisatie terecht komen waarna zij de gemaakte afspraken met ondernemers en de te volgen procedures coördineert, begeleidt en bewaakt.

Dicky van der Meer
Bedrijvencontactfunctionaris
Telefoon: 0511 - 426 219
E-mail: ondernemen@dantumadiel.eu