Koploperproject

Met het Koploperproject duurzaam ondernemen willen de gemeente Dantumadiel en bedrijven binnen deze gemeente samen aan de hand van concrete voorbeelden laten zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen niet alleen hoort en nodig is, maar ook lonend is en boeiend kan zijn.

Wat houdt het Koploperproject maatschappelijk verantwoord ondernemen in?

De deelnemende bedrijven worden doorgelicht op duurzaamheid, met twee instrumenten: De MVO scan en de Milieubarometer. Kansen en verbetermogelijkheden worden in kaart gebracht. De deelnemers wisselen hun ervaringen uit. De resultaten worden via lokale media en andere kanalen breed gecommuniceerd, waardoor ook andere ondernemers worden gestimuleerd om werk te maken van duurzaam ondernemen. Rondom het project zal dus de nodige publiciteit worden gegenereerd. Het project heeft een looptijd van ongeveer 12 maanden. De inhoudelijke uitvoering is in handen van LievenseCSO die dit samen organiseert met de gemeente Dantumadiel.

Naast de activiteiten binnen het Koploperproject Dantumadiel, worden aanvullende activiteiten georganiseerd door de hiervoor genoemde partijen, om alle Koplopers binnen Fryslân met elkaar in contact te brengen en het Koplopernetwerk verder te versterken.

Voordelen voor bedrijven

Duurzaam ondernemen biedt vele kansen, zoals: kostenbesparingen, nieuwe klanten, meer gemotiveerd personeel, vergroting van het marktaandeel en innovatiemogelijkheden. Het Koploperproject duurzaam ondernemen biedt extra voordelen:

  • Een duurzaamheidsprofiel van uw bedrijf (op basis van ISO 26000) en advies voor verbeteringen;
  • Uw milieuprestaties helder in beeld, inclusief de CO2-footprint van uw bedrijf;
  • Vergroten van uw kennis en netwerk en duurzame collectieve samenwerking bevorderen;
  • Uitgelezen kans om uw bedrijf te profileren als duurzaam bedrijf;
  • Uitwisseling van ervaringen met andere bedrijven;
  • Imagoverbetering bedrijf interessant voor banken met betrekking tot toekomstige financiering;
  • Bedrijf aantrekkelijk voor werknemers en afnemers van producten en diensten.

Hebt u interesse en wilt u meer weten over het project dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. van Hijum. telnr. 14-0511, email: post@dantumadiel.eu

koplopers Dantumadiel

Deelnemers Koploperproject: Feenstra Int. Transport, Dorpshuis de Nije Warf, Glutenvrij van der Lei, Konstruktiebedrijf Visser BV, SRI Veenwouden, Koninklijke Damstra Installatie, Birwa Tours, gemeente Dantumadiel.

Deelnemers van het Koploperproject kunnen ook gebruiken maken van de gratis milieubarometer