Matching werkgevers - werkzoekenden

Tot voor kort was er op het Werkplein NO-Fryslán een integraal Werkgeversteam van gemeenten en UWV-Werkbedrijf actief. Door inkrimping van het UWV-Werkbedrijf is dit werkgeversteam aanzienlijk gereduceerd. De gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel willen vanuit het Werkplein NOF in Dokkum de dienstverlening aan u als werkgevers onverkort voortzetten. Wij vinden het erg belangrijk dat u als werkgever adequaat en goed wordt bediend. In NO-Fryslán krijgen we te maken met een krappe arbeidsmarkt, bevolkingskrimp etc. We hebben elkaar nú en de komende tijd hard nodig!

 

Juiste mens op de juiste plek

Van belang is te weten wat u als ondernemer nú en straks nodig heeft. In samenwerking met opleidingsinstituten kunnen we vervolgens zorgen dat vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar wordt afgestemd. Uiteraard is 'maatwerk' het sleutelwoord om de juiste mens op de juiste plek te plaatsen! Daarin kunnen de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel een rol van betekenis spelen. De gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel beschikken over een bestand gemotiveerde werkzoekenden. Deze werkzoekenden kunnen vaak prima uw openstaande vacature vervullen. Na plaatsing bestaat de mogelijkheid op begeleiding en nazorg. Wij werken eveneens samen met de gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland c.a. en Tytjerksteradiel en complementair met het UWV Werkbedrijf. Daardoor kunnen we uit een ruim werkzoekendenbestand putten.

 

Vragen en hulp

Zoekt u een kandidaat voor een openstaande vacature, werkervaringsplaats, leerbaan, stageplek, of heeft u andere vragen op het gebied van personele zaken, dan kunt u contact opnemen met de accountmanager Werkgevers van de gemeenten Dantumadiel/Dongeradeel die u graag in een persoonlijk gesprek van informatie voorziet. De accountmanagers Werkgeversdienstverlening zijn gespecialiseerd in het maken van een perfecte en kostenloze match tussen úw vraag en het aanbod van werkzoekenden. Daarnaast beschikken de gemeenten over diverse tegemoetkomingen voor u als werkgever. Te denken valt aan belastingvoordeel, premiekortingen, training voor uw toekomstige medewerker of verminderde loonkosten, competentietesten e.d.

 

Contact

Wij staan voor dat u één aanspreekpunt heeft. Eén accountmanager werkgevers die uw bedrijf bezoekt en persoonlijk kennis met u maakt en uw personeelsvraagstuk in kaart brengt. Voor de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel is uw aanspreekpunt Gerda Miedema: 06-46 25 62 66 - gmiedema@dantumadiel.eu