Plannen Brede School c.a. Feanwâlden

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Dantumadiel geld beschikbaar gesteld voor de bouw van een brede school met een gymvoorziening in Feanwâlden. Dit betekent dat we samen met de schoolbesturen en het dorp aan de slag kunnen met het maken van plannen.

We maken de plannen en de keuzes graag samen

Een school is een belangrijke voorziening in een dorp. Maar de nieuwbouw biedt mogelijk ook kansen voor andere functies. We gaan met verschillende groepen uit het dorp in gesprek, onder andere met de sportverenigingen en de jeugd. U kon eerder ideeën al delen en steunen via www.stemvandantumadiel.frl. Later kunt u op een van de uitgewerkte plannen stemmen.

Actueel

Op 14 februari 2023 organiseerden we een informatieavond in 't Duke Lûk over de stand van zaken van het project Feanwâlden. Projectleider Jos Wortelboer vertelde dat er een aantal mogelijke scenario’s voor de locaties en diverse voorzieningen (onderwijs, sport, opvang en ontmoeten) zijn uitgewerkt. Deze scenario's worden verder onderzocht op haalbaarheid. U kunt de presentatie hieronder downloaden.

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Op 20 december 2022 is de raad geinformeerd over de voortgang van dit project en de uitkomsten van stemvandantumadiel.frl.