Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

gemeente Dantumadiel (Gemeente) wil vanaf 1 januari 2015 volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.dantumadiel.eu.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Uitzonderingen conform Toepassingskader

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

 • Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)
  Oorzaak

  Afbeeldingen op een groot aantal webpagina's op de website hebben geen alt tekst.

  Gevolg

  Bij voorlees software wordt er geen beschrijving gegeven van de afbeelding.

  Alternatieven

  Er worden geen alternatieven geboden voor deze beperkingen.

  Maatregelen

  Periodiek de webpagina's op de website toetsen en afbeeldingen voorzien van alt tekst.

  Planning

  Medio 2016 zullen deze maatregelen geimplementeerd zijn.

 • Succescriterium 2.4.2 Paginatitel (A)
  Oorzaak

  Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  Gevolg

  De titel van een aantal webpagina's is niet specifiek genoeg.

  Alternatieven

  Er zijn geen alternatieven.

  Maatregelen

  Bij het maken van webpagina's en het toevoegen van content de paginatitel en het onderwerp van een webpagina specifieker maken.

  Planning

  Medio 2016 zullen deze maatregelen geimplementeerd zijn.

 • Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (A)
  Oorzaak

  Op een aantal webpagina's wordt als linktekst gebruik gemaakt van 'hier', 'lees verder'.

  Gevolg

  Links krijgen dubbelzinnige betekenis voor gebruikers en de links worden te algemeen.

  Alternatieven

  Er zijn geen alternatieven.

  Maatregelen

  Bij het maken van links de linkdoelen en de linkcontext goed aan te maken en in te richten.

  Planning

  Medio 2016 zullen deze maatregelen geimplementeerd zijn.

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan Functioneel beheer website:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen

Er is (nog) geen overzicht beschikbaar van alle websites waarvoor onze organisatie verantwoordelijk is.