Proclaimer en toegankelijkheid

Proclaimer en toegankelijkheid

De gemeenten Noardeast Fryslân en Dantumadiel zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan deze toegankelijk, actueel en juist te houden.

Wij streven naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Informatie over de gemeenten Noardeast Fryslân en Dantumadiel, gemeentelijk beleid en gemeentelijke producten en diensten vindt u op deze website.

Alle informatie die u ons geeft, behandelen wij vertrouwelijk volgens onze privacy verklaring. Persoons- of adresgegevens gebruiken we alleen waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt.

Als u een mail ontvangt die niet voor u bestemd is, vragen wij u de e-mail terug te sturen naar de afzender en de e-mail te verwijderen. De gemeenten Noardeast Fryslân en Dantumadiel streeft ernaar om e-mailberichten, die bij het centrale e-mailadres info@noardeast-fryslan.nl en info@dantumadiel.frl binnenkomen, zo snel mogelijk te beantwoorden.

Is bepaalde informatie voor u niet toegankelijk of komt u iets tegen wat niet juist is?  Stuur een e-mail met uw vraag of opmerking naar info@noardeast-fryslan.nl en info@dantumadiel.frl of bel de gemeente.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-11-2018.

De gemeente wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Aanpak om de toegankelijkheid van onze websites te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.