Bûtenfjildroute

De Bûtenfjidroute is een nieuwe vaarverbinding die loopt vanaf de Grutte Wielen bij Leeuwarden via Ryptsjerk door het natuurgebied Bûtenfjild via De Falom naar de Swemmer ter hoogte van De Westereen. De route verbindt het natuurgebied Bûtenfjild met Leeuwarden en de Lits-Lauwersmarroute en is daarmee een prachtige uitbreiding van het Friese vaarnetwerk. Als de realisatie volgens planning verloopt, is de route voor het vaarseizoen 2017 gereed.

Om de route gebruiksklaar te maken, worden in 2016 een aantal bruggen verhoogd, twee sluizen gebouwd en wordt er gebaggerd. De route is geschikt voor sloepen en andere vaartuigen tot maximaal klasse F.

De Bûtenfjildroute is de tweede electric-only route in Fryslân. Het water tussen de twee nieuwe sluizen is alleen toegankelijk voor elektrische of hybride aangedreven boten. Fryslân is een belangrijke proeftuin voor elektrisch varen. De provincie wil deze schone, stille vorm van watersport stimuleren met de aanleg van electric-only routes.

De realisatie van de vaarroute is een gezamenlijk project van de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân. Plannen kwamen in nauwe samenwerking met de stichting Wetterwâlden tot stand.

Actueel

25 november 2015 - Inloopavond voor belangstellenden gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel
31 maart 2015 - Informatieavond voor eigenaren van woningen en percelen direct aan de route

Nieuwsbrieven

Hieronder kunt u de nieuwsbrieven over de Bûtenfjildroute downloaden en een kaart van de Bûtenfjildroute.