Damwâld

Na een gedegen voorbereiding is in april 2017 gestart met de herinrichting van de Haadwei in Damwâld. Over een lengte van ongeveer 2 km zal de weg worden aangepakt. Aannemersbedrijf Faber is belast met de uitvoering.
Voorafgaand aan de start in april heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in de Kruisweg. De aannemer heeft uitgelegd hoe hij het werk gaat aanpakken. De fasering in verschillende wegvakken, de tijdsduur en bijzondere maatregelen. 
De aannemer is ook belast met de communicatie. Behalve zijn wekelijkse spreekuur in de keet achter Autobedrijf Boelens zal er ook regelmatig een nieuwsbrief worden gemaakt. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Impressie herinrichting

Op YouTube vindt u een filmpje, dat een impressie geeft van de herinrichting van de Haadwei te Damwâld.

Meer informatie