De Falom

Op deze pagina lees je meer over het project Kansen in Kernen De Falom.

Doelstelling KIK De Falom

Met het project KIK De Falom willen we:

  • de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op en rond de Haadwei verbeteren;
  • De kwaliteit van de openbare ruimte verhogen;
  • Kansen benutten voor ontwikkelingen voor o.a. woningbouw, bedrijvigheid en andere functies.

 Dit doen we samen met bewoners en ondernemers van De Falom. Het dorp wordt vertegenwoordigd door een klankbordgroep.

Hoe gaan we dit doen?

Ruimtelijk vindt er een kwaliteitsimpuls plaats door de Haadwei een dorpskarakter te geven. De provinciale weg wordt dusdanig heringericht dat er een variatie in het wegprofiel in De Falom ontstaat van plattelandsweg, naar dorpsweg, naar dorpshart.

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 14 0511 of per mail post@dantumadiel.eu t.a.v.  de heer Rienk Bakker.

Impressie herinrichting Haadwei De FalomDe brug over de Falomsterfeartplein Mûnewei/ RinewâlPlein Hegewâl


Wegprofiel bestaand-nieuw