Feanwâlden Foarút

Feanwâlden Foarút is de paraplu voor verschillende deelprojecten die allemaal tot doel hebben om de leefbaarheid van Feanwâlden te vergroten. De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan de diverse projecten.

De revitalisering van De Zwette en de herinrichting van de Koemarkt en omgeving zijn de eerste projecten die zijn gerealiseerd onder ‘Feanwâlden Foarút'. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het uitbreidingplan 'De Bosk'. Er zijn plannen voor Suderwei en het stationsgebied en het MFC.

Volg de ontwikkelingen in Feanwâlden ook via:

Facebookpagina www.facebook.com/feanwaldenfoarut
website dorpsbelangen: www.dorpsbelangveenwoudeneo.nl